Taxaties

Betekenis ' taxaties ' volgens de Dikke van Dale

Je hebt gezocht op het woord: taxaties.
taxa·tie (de; v; meervoud: taxaties, taxatiën) 1schatting, waardebepaling

Voor de bepaling van de actuele waarde van uw onroerend goed is een taxatie noodzakelijk. Het taxeren van onroerend goed is een klus voor experts. Voor een professioneel taxatierapport is het noodzakelijk dat de taxateur deskundig, ervaren, nauwkeurig en objectief te werk gaat.

Een taxatierapport kan noodzakelijk zijn in de volgende situaties:

-- aankoop of verkoop
-- verkrijgen van hypotheek en eventuele NHG-garantie
-- 2e hypotheek of oversluiten van bestaande hypotheek
-- huur of verhuur
-- verzekering of financiering
-- bij echtscheiding
-- bij erfenis (ivm succesierecht)
-- beleggingen
-- fusie of overname
-- fiscale doeleinden
-- samenstellen jaarrekening of balans

Rick Real Estate kan uw taxatie(s) verzorgen, neem direct Contact met ons op of maak gebruik van ons taxatie opdracht formulier

Rick Real Estate is aangesloten bij:

Nwwi Logo Logo Nrvt
Het Nederlands Woning Waarde Instituut, het NWWI, valideert (keurt) rapporten van woningtaxaties van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen. NRVT bewaakt, waarborgt en bevordert de onafhankelijkheid, integriteit en kwaliteit van de Register Taxateur en dient, als centraal register van vastgoedtaxateurs, het publiek belang van vastgoedwaarderingen.