Downloads

Inschrijfformulier vrije sector huurwoning/studio/kamer

Auteur Rick Real Estate
e-mail schrijver info@rickrealestate.nl
Website schrijver rickrealestate.nl
Beschrijving

Graag uw aandacht voor het volgende:
1. Het is u bekend dat u ermee instemt dat de door u verstrekte gegevens op dit inschrijfformulier worden opgenomen in de administratie en het archief van de verhuurder.
2. Door ondertekening van dit inschrijfformulier machtigt u Rick Real Estate Makelaars om een risico analyse uit te laten voeren die betrekking heeft op het betalingsgedrag van aanvrager en/of partner/medeaanvrager. Aan deze risico analyse zijn geen kosten voor de aanvrager verbonden. Aanvrager is ermee bekend dat de resultaten van de risico analyse voor verhuurder aanleiding kunnen geven om niet tot toewijzing van de woning over te gaan, dan wel hieraan nadere voorwaarden te stellen.
3. Dit formulier gaat tevens naar de eigenaar van de woning. Hij beslist aan wie hij de woning verhuurt.
4. Omdat het houden van huisdieren en het bespelen van muziekinstrumenten nogal eens aanleiding kan geven tot overlast kunnen er in de huurovereenkomst bepalingen zijn opgenomen die hieraan enige beperkingen opleggen. Indien zulks op uw situatie van toepassing is, gelieve u zich voor acceptatie van de huuraanbieding er van te overtuigen dat e.e.a. later niet tot problemen kan leiden.
5. Bezichtiging van gewenste woning kan alleen plaats vinden na volledig ingevuld formulier + 1 recente salarisstrook. Overige aan te leveren stukken (zie pagina 2) mogen echter ook na bezichtiging worden ingeleverd.
6. Wij behouden ons het recht voor om na 3 maanden uw aangeleverde stukken te vernietigen.

Afbeelding image2.png
Grootte 17.41kB
Datum dinsdag 27 september 2016 - 13:26:24
Downloads 2743
Download
Waardering
3/5 : 1 Stem